STUDIO SALE

סטודיו לילך בר עמי

לילך בר עמי,רקפות באביב, 2020
טכניקה מעורבת חוט ורקמה על גבי נייר, 40/40 ס"מ

12/7-24/7

ימי מכירות בסטודיו

בין השעות 12:00-19:00

קולאז'ים, רישומים, רקמות על נייר ועוד 

לתיאום ביקור מראש בסטודיו בהרצליה

054-4517122

lilachbarami@012.net.il

לילך בר עמי  |  054-4517122 |  lilachbarami@012.net.il  | http://www.lilachbar-ami.com